Pionhemmet.se
Cartridge
0
Din skottkärra:
0 kr

Planterings- och skötselanvisningar för vedartade pioner (och hybrider mellan ört- och vedartade)

En stor utmaning vid plantering av vedartade pioner (buskpioner) i jämförelse med örtartade är att få fart på ordentlig tillväxt av nya rötter inför vintern. Innan en från Kina importerad växt hunnit till Europa och planteras ut i trädgården har ofta förutsättningarna för detta minskat, speciellt om rötterna utsatts för torka. Därför tas våra vedartade pioner upp tidigt och rötterna skyddas med fuktig mossa mot uttorkning. Vi levererar buskpionerna så tidigt som möjligt så att de hinner börja rota sig före vintern.

När du väljer plats för dina buskpioner är det viktigaste och mest avgörande att marken erbjuder tillräcklig dränering. Buskpioner tål inte stående väta, redan ett par dygn i stående vatten räcker för att rötterna ska ta skada. Du kan testa växtplatsen genom att göra ett djupt hål i marken med ett järnspett. Om det under regnperioden på hösten finns vatten i hålet så lämpar sig platsen inte för buskpioner.

Pioner trivs i mineraljord. Torv och kompost bör undvikas, de suger åt sig vatten och riskerar frysa till en isklump runt plantan. Att plantera i mycket finkornig sandjord är också riskabelt då det lätt samlas ett lager av vatten på ytan under vissa väderförhållanden.

Buskpionerna härstammar från områden med inlandsklimat och kan ha problem med is och ibland avmognad. Speciellt den fuktiga hösten och milda vintern vid kusterna kan skapa problem. Om plantan inte avmognat ordentligt kan den börja växa i december-januari. Buskpioner behöver sällan gödslas och för mycket kväve försvårar avmognaden. Grundgödsling i samband med planteringen är dock att rekommendera, men efter det behövs ingen gödning på minst fem år. I inlandet och längre norrut är det i allmänhet inga problem med avmognaden.

Planteringsgropen ska vara en halv meter djup. Om jorden har dålig genomsläpplighet bör du dränera. Blanda gärna i välbrunnen ko- eller hästgödsel i gropen. Jorden får vara lite sur, ett pH på 6,0 torde vara bra för de flesta arter. Buskpioner planteras djupare än örtartade, förädlingsstället bör hamna minst 5 cm (gärna 10-12 cm) under jordytan. Också rotäkta buskpioner mår bra av djup plantering. Plantera inte under träd eller i skugga. Buskpioner trivs bäst i sol men blomningstiden blir dock längre i halvskugga. Plantera inte för tätt, 1,0–1,5 meter mellan plantorna är lagom. Pionerna behöver inte beskäras men du kan förstås formklippa dem om du vill.

Rockii-pionen är mycket härdig. I dess hemtrakter kan temperaturen sjunka till -40 grader. Den nordligaste P. rockiin vi har kännedom om växer och mår bra i de lappländska skogarna kring 66:e breddgraden. För P. suffruticosa går köldgränsen vid ca -20 grader. Med ett skyddande snötäcke över sig klarar de sig bra långt norrut.

Skydda pionen åtminstone de första vintrarna genom att täcka den luftigt med granris. Täcknig skyddar det övre grenverket från att frysa och framför allt hindrar uttorkning av plantan under vårvintern.

Vedartade pioner kan väl odlas i kruka. Krukan bör då under vintern förvaras på ett svalt ställe där temperaturen håller sig på några minusgrader. Pionerna växer hela tiden vid plusgrader.