Pionhemmet.se
Cartridge
0
Din skottkärra:
0 kr

Virusfria hostor - funkior

Från oss får du virusfria hostor. Plantorna i vårt sortiment har framställts genom mikroförökning av virusfria moderplantor och drivits upp i växthus för att förebygga virusinfektioner förorsakade av fåglar eller andra djur.

Vad är Hostavirus X (HVX) ?

Karakteristik:

Hostavirus X förorsakar en virussjukdom som skadar hostorna. Viruset sprids via växtsaften i samband med skötsel och delning av växterna, t.ex. genom arbetsredskap som kommit i kontakt med smittade hostor. Viruset orsakar betydande ekonomisk förlust för hostaodlingen.

Symptom:

Tecken på virusangrepp är oregelbundet brokiga, fläckvis tunna, torra och buckliga eller på annat sätt deformerade blad med en avvikande färg som blöder ut från bladnerverna. Missfärgade blommor kan också förekomma. Växterna kan även dö. Viruset kan också beroende på sort finnas latent och inga symptom kan iakttas.

Uppkomst och spridning :

Viruset beskrevs första gången 1996 i USA. Till Norden har viruset spridits via utländska plantor åtminstone ända sedan 2008.

Olägenheter:

Symptomen visar sig på hostaplantans blad och gör dem fula och minskar därmed växtens dekorativa värde. Hos känsliga sorter kan HVX ge mycket allvarliga symptom samt förorsaka växternas död.

Bekämpning:

Viruset bekämpas främst med förebyggande åtgärder. Endast friska moderplantor ska användas som förökningsmaterial för att hindra spridning av viruset. Ifall man misstänker virusangrepp bör man undvika att växtsaften överförs från en hosta till en annan. Hostorna i vårt sortiment har framställts genom mikroförökning av virusfria moderplantor och drivits upp i växthus för att förebygga virusinfektioner förorsakade av fåglar eller andra djur. Från Holland får man exportera partier hostor med små mängder infekterade växter. I Finland gäller nolltolerans mot hostavirus. Från oss får du virusfria hostor. Plantorna i vårt sortiment har framställts genom mikroförökning av virusfria moderplantor och drivits upp i växthus för att förebygga virusinfektioner förorsakade av fåglar eller andra djur.